Teamtraining mbv Insights Discovery in Harderwijk en Zeewolde!

Teamtraining

Team training met Insights Discovery®

Het Insights Discovery ® leersysteem is gebaseerd op het baanbrekende werk van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Het is een zeer waardevolle tool voor alle soorten teams die er maar zijn. Het maakt op een positieve manier inzichtelijk hoe uw team met elkaar communiceert en hoe uw team op bepaalde situaties zal reageren.
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de training vult iedere deelnemer een vragenlijst in via internet. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20  minuten. Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden wordt er een persoonlijk profiel van iedere deelnemer samengesteld.

Op de trainingsdag zelf:
Deelnemers van de teamtraining tijdens een oefening.Na ontvangst van alle deelnemers op de betreffende locatie bouwen we de training stap voor stap op. Het is een interactieve team training waarbij we in de ochtend de focus hebben liggen op persoonlijke effectiviteit. Hierbij maak je kennis met het Insights Discovery leersysteem®. Tijdens een leuke interactieve sessie krijg je op een toegankelijke manier inzicht in je eigen voorkeuren voor gedrag én in het voorkeur gedrag van anderen. Aan het einde van deze sessie ontvangen alle deelnemers van de training hun persoonlijke profiel.

Na het doornemen van je profiel is er uiteraard gelegenheid om sommige zaken door te spreken als daar behoefte aan is.
Voorbeeld profiel Insights Discovery – Basishoofdstuk + Management
In het middag gedeelte van deze team training gaan we de aandacht van de individuen verschuiven naar het team. Hoe zit jullie team in elkaar? Wat zijn de sterke punten van dit team en waar liggen de valkuilen? Vooral ook: hoe ga je hiermee om?
Met de verkregen inzichten in jezelf en in je teamleden groeit ook het respect en de waardering voor elkaars werk. Dit resulteert in een team dat met meer plezier met elkaar samenwerkt en wat daardoor ook een stuk efficiënter zal functioneren

De teamtraining is vaak een eerste introductie met Insights Discovery®. Een training zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • De kracht van perceptie
  • 4 pijlers van Insights Discovery®
  • Jungiaanse voorkeuren
  • De 8 primaire Insights Typen
  • van 8 naar 72 Insights Typen
  • Persoonlijk Insights Discovery® Profiel
  • Afstemmen en verbinding maken
  • Teamwiel
  • Team Action Plan

De trainingen met Insights Discovery® kunnen zo opgebouwd worden dat we alleen het onderwerp communicatie en persoonlijke effectiviteit behandelen. We hebben dan een training van een hele dag zoals hierboven beschreven. Natuurlijk kan er ook een natraject van een aantal intervisie bijeenkomsten afgesproken worden. Zodoende kunnen we over een langere periode bepaalde leerpunten herhalen én ervoor zorg dragen dat het geleerde ook écht in de praktijk toegepast wordt.

Uiteraard kunnen we deze training ook zo samenstellen dat het samengaat met een meerdaags leiderschaps traject wat gekoppeld zit aan persoonlijke effectiviteit. Een leiderschapstraject kan bijvoorbeeld bestaan uit een training waarbij Insights Discovery® naast het model van Tuckman gebruikt wordt. Deze twee methoden lenen zich prima voor een combinatie.

Insights Discovery logo

 

Share